Վերստուգիչ հանձնաժողով

ԵԿՄ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ
 
 
1.   Նորիկ Մուրադյան                          նախագահ
2.   Նորիկ Միրզախանյան                   տեղակալ
3.   Մարատ Սեւոյան                            քարտուղար
4.   Հայրենիք Հովսեփյան
5.   Սեյրան Զաքարյան
6.   Անդրանիկ Ավետիսյան
7.   Բենիկ Պետրոսյան
8.  Արմենակ Սիմոնյան
9.  Ռոբերտ Պողոսյան